กฎหมาย

กฎและแนวปฏิบัติเพื่อปกครองประเทศโดยรัฐบาล

กฎหมาย เป็นระบบของกฎและแบบแผนแนวทางปฏิบัติซึ่งบังคับใช้ผ่านสถาบันทางสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรม ในทุกที่ที่เป็นไปได้

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยอมรับว่า "หากมนุษย์ไม่ถูกบีบบังคับให้ต้องใช้วิธีสุดท้ายในการกบฏต่อเผด็จการและการกดขี่" สิทธิมนุษยชนควรได้รับการคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม ~ ออง ซาน ซูจี
ที่นี่รูปแบบ ที่นี่สี ที่นี่ลักษณะของทุกส่วนของจักรวาลมีสมาธิอยู่ที่จุดเดียว และจุดนั้นก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก…โอ้! มหัศจรรย์มาก โอ ความจำเป็นอันน่าทึ่ง—โดยกฎของเจ้า เจ้าบังคับทุกผลให้เป็นผลโดยตรงของเหตุนั้นด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด สิ่งเหล่านี้คือความมหัศจรรย์ ~เลโอนาร์โด ดา วินชี
 • ผมคิดว่าเป็นความพยายามบิดประเด็น ใช่หรือไม่ ถ้าคุณทำผิดกฎหมายข้อหานี้ก็ต้องไปขึ้นศาลนี้ ก็เหมือนเราไปขึ้นศาลแพ่ง ไปขึ้นศาลอาญา เขาก็มีกฎหมาย จะไปฟ้องศาลไหน แต่ไปบิดประเด็นว่าพลเรือนขึ้นศาลทหาร ถ้าพูดอย่างนี้มันเสียหาย สร้างความสับสนให้สังคม ส่วนการที่นักศึกษาออกมาเดินขบวนกดดัน ผมคิดว่าก็เป็นความพยายามบิดเบือนอีกนั่นแหละ แต่ผมเข้าใจเด็ก เราเข้าใจ พยายามสร้างความเข้าใจ น้องๆทุกคน ก็เป็นอนาคตของชาติ ดังนั้นก็ต้องคิดในสิ่งที่ถูกต้อง เราก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเขาไป
  • กัมปนาท รุดดิษฐ์
 • เมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมาย การต่อต้านก็เป็นหน้าที่ ข้าฯ จึงทำหน้าที่นั้นในฐานะสามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องยืนหยัดในเรื่องนี้ และเมื่อเวลาผ่านไป ข้าฯ จะได้พูดกับคนรุ่นต่อไปได้ว่า เราได้ทำหน้าที่แล้ว แม้สู้แล้วไม่ชนะแต่เราก็ได้สู้ สู้ทั้งที่รู้ว่าแพ้ ยังดีกว่าแพ้ทั้งที่ยังไม่คิดจะสู้
  • จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา
 • หากเราไม่ได้อ่านกฎหมาย เราจะรู้กฎหมายไหม รู้ตัวอีกทีก็โดนกฎหมายเล่นงานเสียแล้ว เหมือนกันหากเราไม่รู้ธรรมะ หรือธรรมนูญของชีวิต เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราถูกธรรมนูญบทนั้นเล่นงาน ซึ่งก็สายไปเสียแล้ว
  • จรัญ ภักดีธนากุล
 • "เพราะความเป็นธรรมเฉยๆ เพราะว่าบ้านเมืองทุกวันนี้มันไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคมครับ คนรวยก็อยู่บ้านไม่ต้องติดคุก ทำผิดก็อยู่สบาย ส่วนคนจนก็ต้องติดคุกเพราะไม่มีเงินจะไปสู้คดีกับเขาครับ หลายๆ คดีครับ เห็นตัวอย่าง ทุกคนก็รู้อยู่ ทุกคนก็เป็นสื่ออยู่แล้ว ไม่ต้องพูดดีกว่า"
  • เจเจ หนุ่มพั้งค์
 • การให้อาหารสัตว์น้ำ รวมถึงปลาด้วย ในเขตแนวปะการัง ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลถือเป็นความผิด มีโทษจับ มีโทษปรับ 500-10,000 บาท อันนั้นคือกฏหมายนะครับ
  • ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 • รองนายกฯวิษณุบอกว่า คณะรัฐมนตรีเป็นห่วงในประเด็นข้อกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอาจลาออกเพื่อค้านการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ตรงนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจขยายเวลาการบังคับใช้ออกไปจากเดิมมีผล 30 วัน เป็น 60 วัน หรืออะไรก็ตามแต่ เพราะหากให้บังคับใช้เลยใน 30 วันนี้ อาจทำให้เกิดวิกฤตปัญหาในแวดวงการศึกษา เกิดการชะงักในการทำงานได้
  • นิวัติไชย เกษมมงคล
 • พ.ร.บ.ไซเบอร์ พ.ร.บ.คอม และพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ต้องได้รับการแก้ไขและการพิจารณาโดยประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่ากฎหมายอะไรก็ตามที่ขัดกับหลักสิทธิและเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน หากกฎหมายให้อำนาจรัฐล้วงข้อมูลส่วนบุคคล หรือการแสดงความเห็น แล้วเอาผิดประชาชนเรื่องความมั่นคงต้องได้รับการแก้ไข ประเด็นมาตรา112 เกี่ยวข้องกับประมุขของประเทศ และสังคมมีความเห็นแตกต่างหลากหลายกัน จึงเป็นเรื่องของทุกพรรคการเมืองและทุกภาคส่วนร่วมกันหาทางออกว่าระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะอยู่อย่างไร ความเหมาะสมของหลักประกันเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชนกับเรื่องนี้อยู่ที่ไหน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่ความรุนแรง
  • นัฏฐิกา โล่ห์วีระ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เป็นศาสตร์เบื้องต้นในกฎหมาย ซึ่งหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยความรู้สึกนึกคิดและหลักเกณฑ์ที่เป็นรากฐานของกฎหมาย ทำให้ศึกษากฎหมายได้ง่ายและสะดวกขึ้น
  • ประภาศน์ อวยชัย
 • "การแก้กฎหมายนั้น เรื่องไหนที่คิดว่าไม่สมดุล ก็ไปเสนอแนะได้ ไม่ว่าจะเรื่ององค์ประกอบของบอร์ด เรื่องการจัดซื้อยา เป็นต้น ขอย้ำว่าการดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 77 ที่ระบุว่าการพิจารณากฎหมายต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทุกอย่างทำตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีอคติใดๆ แต่ต้องการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในการปรับกฎหมายก็ให้ไปแสดงในเวทีประชาพิจารณ์ ไม่เห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นนอกรอบและปลุกปั่นให้เกิดความระส่ำระสาย ซึ่งก็จะมีการรวบรวมความคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์ มาประกอบการยกร่างกฎหมาย ก่อนเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาและเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนออกกฎหมาย”
  • ปิยะสกล สกลสัตยาทร
 • ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำกฎหมายมหาศาลออกมา แต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ก่อนออกกฎหมาย เอาเข้าจริงกลับสร้างความไม่เป็นธรรมอึดอัดขับข้องต่อการดำรงชีวิตและการงาน การออกกฎหมายจำนวนมากจึงไม่ใช่ของดี วันนึงผมก็สำนึกบาป กฎหมายที่ออกไปไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เพราะมันจะไปตกในมือคน ที่ใช้ระบบพรรคพวกตามวัฒนธรรมแบบไทยๆ ไม่บังคับใช้อย่างที่ควรเป็น ผมคิดแบบนี้มา 20 ปีแล้ว ปราชญ์กรีกท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า อันกฎหมายก็เสมือนใยแมงมุม คอยขยุ้มแมงตัวน้อยไม่ปล่อยหนี แต่แมงตัวใหญ่ผ่านไปได้ทุกที จึงนำไปสู่การวางกรอบในรัฐธรรมนูญ ให้ทำตามเงื่อนไขที่วางไว้ ห้ามขัดหลักนิติธรรม หรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ต้องทำให้กฎหมายเหลือน้อยให้ได้
  • มีชัย ฤชุพันธุ์
 • “ผมว่าตรงกันข้าม กฎหมายนี้เหมือนย้อนหลังกลับไป เหมือนเป็นการทำกฎหมายในภูมิทัศน์สื่อแบบเก่า ผมว่าเป็นยุค0.4ไม่ใช่4.0”
  • มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
 • เราจะไม่แก้แค้น เราจะทำให้บ้านเมืองกลับสู่สภาพมีขื่อมีแปอีกครั้ง แต่ใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายจะต้องขึ้นศาล
  • มาฮาดีร์ บิน โมฮามัด
 • สอดคล้องกับหลักการอันเป็นสากลว่า ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิด
  • สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล
 • การศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง ประกอบด้วยเหตุด้วยผล ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีเป็นรากฐาน ฉะนั้น จึงเป็นความคิดที่ผิดที่คิดว่า ทฤษฎีไม่เป็นของจำเป็น เรียนไปก็เสียเวลา ควรศึกษาทางปฏิบัติดีกว่า การศึกษาในทางปฏิบัติโดยไม่รู้ถึงทฤษฎกีย่อมเป็นการศึกษาที่มีอันตราย เพราะเป็นการศึกษาที่ไม่มีหลักสำหรับคิด
  • หยุด แสงอุทัย
 • อำนาจของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในปัจจุบัน ไม่ใช่อำนาจจากปลายกระบอกปืนเพียงอย่างเดียว แต่เปลี่ยนผ่านเป็นอำนาจการบังคับใช้กฎหมาย เห็นได้ชัดจากที่รัฐดำเนินคดีกับประชาชน ในทุกๆช่องทาง
  • อรุณี กาสยานนท์
 • “การออกกฎหมาย ไม่ควรก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับชีวิตคน ดังนั้นควรรับฟังเหตุผลของคนทุกระดับชั้น ว่าออกแบบไหนเขารับได้หรือออกแบบไหนเขาจะเดือดร้อน เพราะถ้าคนชั้นสูงและร่ำรวยออกกฎหมายจะคิดไม่ถึงถึงความลำบากของคนจน และถ้าออกโดยคนจนล้วนๆก็จะไม่รู้ถึงภาพกว้างในสังคมระดับใหญ่ ที่สำคัญการออกกฎหมายควรกำหนดเป้าหมายความต้องการให้ชัดเจนหลายๆด้านแล้วนำมาประชุมหารือสรุปว่าจะเอาด้านไหนที่เหมาะสมที่สุดเช่น จะเอาเป็นผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินเข้าส่วนรวม หรือจะเอาประโยชน์ด้านความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นหลัก เหมือนครั้งหนึ่งเคยบอกให้รวมๆกันไปรถคันเดียวหลายๆคนเพื่อนลดรถบนถนนจราจรจะได้ไม่ติดขัดและเป็นการประหยัดน้ำมันช่วยชาติ แต่ตอนนี้ห้ามนั่งรถเกินสี่คนต่อคันรวมถึงห้ามนั่งกระบะหลัง โดยมองถึงความปลอดภัย แต่ผมมองว่าความปลอดภัยน่าจะห้ามความเร็วมากกว่า เศรษฐกิจตอนนี้ควรผ่อนปรนกันแบบกลางๆจะมีความสุขกว่า ไว้เศรษฐกิจดีดีเมื่อไรค่อยทำก็ยังทัน ผมแค่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะประชาชนคนหนึ่งเองนะครับ!!”
  • เอกราช หุ่นงาม

ไม่ทราบที่มา

แก้ไข
 • นักกฎหมายหมายเสมือนเป็นวิศวกรของสังคม/นักกฎหมายเสมือนเป็นสถาปนิกของสังคม
 • ช่างทาสีและนักกฎหมายเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำ หรือสีดำเป็นสีขาวได้
 • เมื่อกฎหมายใดมีข้อความเป็นที่สงสัยหรือคลุมเคลือ พึงตีความในทางที่กฎหมายนั้นมีความเป็นธรรม
 • บุคคลจะใช้สิทธิของตนหรือปฏิบัติการชำระหนี้ บุคคลต้องกระทำโดยสุจริต
 • สัญญาต้องได้รับการปฏิบัติโดยสุจริต
 • ความแข็งกระด้างของกฎหมายนั้นไม่ใช่ความยุติธรรม แต่เป็นการปฏิเสธความยุติธรรม
 • อยุติธรรมย่อมเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เหมือนกันได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน และในขณะเดียวกัน สิ่งที่แตกต่างกันได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน
 • ความยุติธรรม คือ เจตจำนงอันแน่วแน่ตลอดกาล ที่จะมอบให้แก่ทุกคนตามที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ
 • กฎหมายจะไม่นำพาต่อพยายานหลักฐานซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิโดยมิชอบของบุคคล
 • กฎหมายเปรียบเสมือนเป็นผู้เดินทางซึ่งจะต้องมีความพร้อมในวันพรุ่งนี้ และจะต้องมีความพร้อมเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวันข้างหน้า
 • กฎหมายเป็นศิลปวัตถุ ศิลปิน(นักกฎหมาย)เป็นบุคคลที่ได้รับคัดเลือกและทะนุถนอมบำรุงรักษากฎหมายเหล่านี้ไว้เป็นเวลาหลายร้อยปี
 • การใช้สิทธิที่ไม่ชอบตามกฎหมาย หากวัตถุประสงค์การใช้สิทธินั้นเพียงเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
 • นักกฎหมายผู้ซื่อสัตย์จะต้องซื่อสัตย์ต่อลูกความของเขา เขาจะต้องเป็นธรรมต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เขาจะต้องมีความซื่อตรงต่อศาล และอยู่เหนือสิ่งอื่นใด เขาจะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเขาเอง
 • เหตุผลคือวิญญาณแห่งกฎหมาย เมื่อเหตุผลของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย
 • แกะและหมาป่าไม่จำต้องบ่งบอกว่าเป็นดำหรือขาว แต่อาจจะเป็นสีเทาๆ
 • การศึกษากฎหมายในโรงเรียนกฎหมายจะต้องไม่เป็นแบบป้อน แต่ต้องสอนคิดให้เป็น ทำเป็นอย่างสมบูรณ์ เพราะการป้อนนั้นในระยะยาวเห็นว่าไม่ได้สอนอะไรให้นักกฎหมายเลย
 • โรงเรียนกฎหมายในปัจจุบันไม่ใช่จะสอนความรู้เฉพาะกฎหมายเท่านั้น แต่จะต้องสอนนักศึกษาให้รู้เกี่ยวกับข้อคิดเห็นในสาขานอกกฎหมาย
 • ไม่มีกฎหมายใดที่ไร้ความยุติธรรม
 • กฎหมายกับความยุติธรรมจะต้องไม่ขัดแย้งกัน
 • การประกอบความดี คือ ความยุติธรรม
 • ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย
 • กฎหมายที่ปราศจากความยุติธรรมเป็นสิ่งที่น่าขบขัน
 • เหตุผล คือ สิ่งที่แสดงออกแห่งความยุติธรรม