กมล รอดคล้าย

คำคมแก้ไข

  • สพฐ.ได้จัดทำบทเพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ นายณเดชน์ คูกิมิยะ และ น.ส.อุรัสยา เสปอร์บันด์ หรือ ญาญ่า นักแสดงชื่อดังเป็นผู้ขับร้อง โดยบทเพลงดังกล่าว สพฐ.จะให้โรงเรียนนำไปเปิดทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น เต้นออกกำลังกาย หรือใช้ประกอบการแสดงจินตลีลา เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของบทเพลงก็จะมาจากค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ส่วน การให้เด็กท่องบทอาขยานนั้นโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเชื่อว่าจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต อย่างไรก็ตามการการออกแนวปฎิบัติในเรื่องนี้จะเป็นการกำหนดตัวชี้วัดด้าน ความดีความชอบของผู้บริหารและเขตพื้นที่การศึกษาด้วย[1]

อ้างอิงแก้ไข