กรภัสสรณ์ รัตนเมธานนท์

กรภัสสรณ์ รัตนเมธานนท์ หรือ จอยซ์ นักร้องวงไทรอัมพ์ส คิงดอม สังกัดโดโจ ซิตี้ ในเครือเบเกอรี่ มิวสิก

คำพูดแก้ไข

  • ฟ้าหลังฝน ย่อมงดงามเสม