คำพูด แก้ไข

  • ขอชี้แจงเจตนาที่เขียนเรื่องมีผู้เอาภาพและเสียงสัมภาษณ์ไปใช้โดยไม่ได้มีการคุยกันก่อนเพียงแต่ขึ้นข้อความขอบคุณให้ ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยค่ะ ไม่ได้อยากดัง เกาะกระแสหรืออะไรทั้งสิ้น (ตามที่มีคนจำนวนหนึ่งทาง Social Media เขียนไว้เช่นนั้น เพิ่งจะมีโอกาสได้อ่านเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา) อาชีพของดิฉันคือ นักข่าว งานของเราคือ หาข่าว หาข้อมูลให้คนเสพ การเป็นที่รู้จักเป็นเรื่องตามมาทีหลัง เจตนาที่เขียนเพราะในวันที่เต็มไปด้วยข่าวสารมากมาย มันมีกลุ่มคนที่พยายามทำอะไรบางอย่างที่เป็น Original Content เพื่อให้คนได้รับข้อมูลที่มีหลักฐานและความเป็นจริงอ้างอิง ไม่ใช่เขียนหรือจินตนาการขึ้นมาเอง และงาน Orginal Content ทุกชิ้น ไม่เฉพาะของดิฉัน ควรได้รับการเคารพสิทธิ เพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีกำลังใจในการทำงานที่มีหลักฐานอ้างอิงต่อ อย่างไรก็ตาม กรุณา บัวคำศรี ได้ทิ้งท้ายว่า “เมื่อสักครู่ คุณมินท์ จาก Page I Roam Alone ได้เขียนมาหาเพื่อขอโทษแล้ว ดิฉันขอบคุณคุณมินท์ที่เขียนมา และได้รับคำขอโทษจากคุณมินท์เพราะไม่มีเหตุผลที่อื่นที่จะไม่ทำเช่นนั้น[1]

อ้างอิง แก้ไข