กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (ชื่อเล่น: น้อง) เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1960 ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ดร.กร สุริยสัตย์ และท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ นอกจากนี้ยังเป็นหลานปู่ของพลตรีพระสุริยสัตย์ อดีตเจ้ากรมการเงิน กระทรวงกลาโหม และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยราชทินนาม "สุริยสัตย์" นั้นหมายถึง "ซื่อสัตย์ดั่งดวงอาทิตย์" รวมถึงเป็นหลานของตระกูล "บูลกุล" เจ้าของธุรกิจข้าวรุ่นบุกเบิกของเมืองไทยในปัจจุบัน

วาทะเด็ดแก้ไข

  การมีหรือไม่มีกาสิโน ไม่มีผลต่อ การท่องเที่ยวของเรา เพราะเรามีจุดขายเยอะ บางประเทศอาจจะมีกาสิโน เพราะว่า เขาไม่มีจุดขายอื่น ๆ แต่เราไม่ต้องเลย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข