กัมปนาท บุญเหลือ

คำคมแก้ไข

  • การตรวจสอบการตั้งเครือญาติและคนสนิทเป็นการทำลายความชอบธรรมว่า เป็นการเบี่ยงเบนประเด็น เนื่องจากการกระทำที่ขัดหลักจริยธรรม ก็ต้องว่าไปตามหลักการ ส่วนการแต่งตั้งเครือญาติ หากไม่ขัดก็ควรแสดงความจริงใจในการถูกตรวจสอบ[1]

อ้างอิงแก้ไข