กานดา นาคน้อย

คำพูดแก้ไข

  • คนรุ่นใหม่ล้มนายพลกระจอกๆยังไม่ได้เลย ไม่ต้องกลัวล้มเจ้าหรอก[1]

อ้างอิงแก้ไข