การศึกษา ในความหมายที่กว้างที่สุดคือการกระทำหรือประสบการณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อจิตใจ บุคลิกหรือความสามารถทางกายภาพของแต่ละบุคคล

คำคมแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ