• วันนี้พอดีการเมืองไทยเริ่มจะหนักแผ่นดินอีก ผมจึงขอนำเสนอให้ท่านผู้สนใจได้พิเคราะห์แล้วสังเคราะห์ดูบ้างว่า ที่ผ่านมานั้นการเมืองเรามาจมปลักอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร และถ้าจะเลือกตั้งกันต่อไป ทำอย่างไรจึงจะไม่ชิบหายเหมือนที่ผ่านมา
 • "พื้นฐานเบื้องต้นของการเมือง คือ การมีความเห็นเหมือนเสียงส่วนใหญ่"
  • เจมส์ เรสตัน
 • ผมได้ก้าวมาถึงข้อสรุปที่ว่า การเมืองนั้นเป็นเรื่องจริงจังเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้พวกนักการเมืองเล่นกันตามลำพัง
  • ชาร์ลส์ เดอ โกลส์
 • ไม่จำเป็นต้องทำตามประเพณีปฏิบัติ ที่ทหารจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการยึดอำนาจ ขอให้เป็นลูกไม้หล่นไกลต้น อย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง
 • อันตรายอันแท้จริงมิใช่อยู่ที่ว่าคอมพิวเตอร์จะเริ่มคิดเหมือนมนุษย์ แต่อยู่ที่ว่ามนุษย์จะเริ่มคิดเหมือนคอมพิวเตอร์
 • "ขอให้สุภาพบุรุษ ยอมรับพรรคการเมืองที่ได้รับเลือก ส.ส.มากที่สุด ได้จัดตั้งรัฐบาล"
  • ณหทัย ทิวไผ่งาม
 • สิ่งที่ควรกระทำเป็นลำดับแรกๆ ของการปฏิรูปการเมือง คือพรรคการเมือง ซึ่งเป็นกลไกอันสำคัญในการเปลี่ยนสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของปุถุชนให้กลายเป็นคุณภาพชีวิตที่จับต้องได้ โดยจำเป็นต้องมีกลไกหรือกระบวนการที่ทำให้พรรคการเมืองยึดโยงกับปุถุชนมากขึ้นพร้อมไปกับเลิกการพึ่งพิงวิธีการที่ไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การแข่งขันทางนโยบายที่ทำให้ประชาชนมีตัวเลือกทางนโยบายที่หลากหลายและตอบสนองต่อโจทย์ในการดำเนินชีวิตของพวกเขา แน่นอนว่าความเห็นประการนี้อาจดูซ้ำซากไปบ้าง แต่มันคงยากที่จะปฏิเสธว่าพรรคการเมืองคือรากฐานสำคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
 • ตนเป็นนักการเมืองรุ่นพี่และอาวุโสที่สุดของ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดชีวิตทางการเมือง เชื่อว่า ทุกคนที่อาสาเป็นตัวแทนของประชาชน มีเจนตนาและคามตั้งใจดี ยิ่งมีนักการเมืองรุ่นใหม่เปิดตัวมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากคลื่นลูกหลังย่อมทยอยไล่คลื่นลูกแรกต่อไปเรื่อยๆ เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ประเทศชาติ แม้การแข่งขันการเลือกตั้งจะเป็นแบบไหน จุดยืนของนักการเมืองคือต้องยึดถือประชาชน ประเทศชาติเป็นหลัก ที่สำคัญต้องนึกถึงอนาคต แม้จะอยู่คนละพรรคการเมือง แต่คือคนไทยด้วยกัน จึงถือโอกาสในฐานะรุ่นพี่มาให้กำลังใจ ชื่นชม ยินดีนักการเมืองรุ่นน้องหรือรุ่นใหม่ เพื่อให้บรรยากาศการเมืองการเลือกตั้ง จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในส่วนของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ จ.อุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างการนัดหมาย และหากมีการเปิดตัวพรรคการเมืองใดใน จ.อุตรดิตถ์ ก็จะเดินสายพบปะครบทุกพรรค
 • ฝ่ายค้านอิสระคืออะไร คือการให้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกฯ หรือ ขณะนี้ประเทศใกล้จะถึงทางตัน หมดเวลาที่จะโลกสวยแล้ว เราต่อสู้กับอะไรอยู่ ควรมองถึงประเทศชาติเป็นอันดับแรก
 • เวลานี้ไปที่ใด ชาวชนบทก็กล่าวถึงเศรษฐกิจและการเมือง ได้ยินข้อคลหาอย่างธรรมดาและเลือดร้อน บ้างว่า รัฐบาล ปกครอง ราษฎร์ อย่างทาส อย่างหลอกลวง อย่างสูบเลือด กันแทบทั่วทุกหนแห่ง
 • ..."ส.ส.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น ที่ควรเป็นผู้มีสิทธิให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี"...
 • เพียงแค่ได้รับทาบทาม แต่ไม่เคยคิดเล่นการเมือง
 • ผมหมดหวังทางการเมืองแล้ว ที่เล่นการเมืองต่อไปก็เพื่อประคับประคองไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่านี้ ตอนนี้ไม่มีอะไรมากกว่าการรักษาอำนาจเอาไว้ เรื่องของอุดมคติ อุดมการณ์ เก็บไว้ในลิ้นชักก่อน
 • เราอาจไม่ชอบนักการเมือง โดยในเมืองไทยมักพูดกันว่า เพราะนักการเมืองส่วนใหญ่คอร์รัปชั่น แต่จากการศึกษาของตนเอง พบว่า ระบบเลือกตั้งเปิดโอกาสให้จำกัดหรือกำจัดคอร์รัปชั่นได้ดีกว่าระบบแต่งตั้ง และไม่ใช่ว่ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารหรือการแต่งตั้งจะไม่คอร์รัปชั่น
  • ผาสุก พงษ์ไพจิตร
 • มันอาจดูเหมือนการตัดสินใจทางการเมืองที่ไม่ค่อยชาญฉลาดนัก แต่กับข้าพเจ้าแล้ว มันดูเหมือนเป็นความปรารถนาทั่วไปของสาธารณชน และข้าพเจ้าก็ต้องการให้สาธารณชนรักข้าพเจ้า
  • พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
 • ทนไปก่อน แล้วจะชอบเอง
  • ไพบูลย์ นิติตะวัน
 • การต่อสู้ทางการเมืองในครั้งนี้ เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเอาสถาบันกับไม่เอาสถาบัน สมาชิกพรรคของเราจึงมีมติ ให้เราเลือกข้างที่รักษาสถาบัน
 • ไม่รังเกียจถ้า ส.ว.จะมาจากการสรรหาทั้งหมด แต่ต้องไม่มีอำนาจมากจนเกินไป มิเช่นนั้นจะมีคำถามว่า คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แล้วมาออกกฎหมาย เท่ากับว่าการออกกฎหมายของ กมธ.ยกร่างฯจะเป็นการตัดขาดตัวแทนของประชาชนกับฝ่ายบริหารหรือไม่ นอกจากนี้การที่พยายามให้ระบบข้าราชการเข้ามามีบทบาท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งและปลดปลัดกระทรวง โดยไม่มีนักการเมืองมาเกี่ยวข้องนั้น คิดว่าสุดโต่งจนเกินไป เพราะอย่างน้อยต้องให้อำนาจนายกฯตัดสินใจ และมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบการแต่งตั้งของนายกฯ
 • ตอนนี้ไม่ใช่ยุคสภาผัวเมียแบบเมื่อก่อนแล้ว แต่เป็นสภาพี่น้อง เพื่อนพ้อง ที่รู้จักกันผ่านหลักสูตรชั้นสูง คนไม่รู้จักก็ต้องอดไป
 • กลุ่ม 40 ส.ว. ที่บางคนอยู่ในอำนาจอย่างต่อเนื่องถึง 9 ปี โดยไม่ต้องไม่ผ่านการเลือกตั้ง เป็นทั้ง สนช.ปี 49 ต่อด้วยส.ว.สรรหาอีก 6 ปี จากนั้นก็เป็น สนช.ปี 57 อีก
 • การเมืองเป็นเรื่องที่ราคาสูงเหลือเกิน ที่ทั้งต้องเสียเงินและถูกโจมตี
  • วิลล์ โรเจอร์ส
 • "ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประชาชนโง่หรือไม่โง่ แต่ อยู่ที่ผู้มีอำนาจ ที่ไม่รู้ว่าตนโง่"
  • สมฤทธิ์ ลือชัย
 • เราไม่ใช่ทายาททางการเมืองของใคร และเราไม่ได้ขึ้นตรงกับใคร
  • สุรบถ หลีกภัย
 • การปกครองบ้านเมืองมี 3 วิธี ด้วยอำนาจ ด้วยอามิส หรือด้วยอุดมคติ การเมืองที่มาด้วยอำนาจ ย่อมโค่นล้มไปด้วยอำนาจ อามิส วันหนึ่งหมดไม่มีจะให้ และให้สักเท่าใดก็ไม่พอสำหรับผู้รับ อุดมคติเท่านั้นที่จะยั่งยืนอยู่ได้ แม้ตัวผู้ปกครองจะล้มหายตายจากไป สัจจะตามอุดมคติจะยังอยู่
  • ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช คำปราศรัย ณ วงเวียนเล็ก ฝั่งธนฯ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1946
 • ขอยืนยันว่าไทยในฐานะประเทศภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ไอซีซีพีอาร์) ยังคงยึดมั่นในพันธกรณีที่มี แต่ปัจจุบันไทยอยู่ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดคือความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ
  • เสข วรรณเมธี
 • ซ้ายตกขอบไม่ใช่เลย ท่านไม่เข้าใจ มีแต่ขวาตกขอบ คอนเซอร์เวทีฟ สตรองคอนเซอร์เวทีฟ”
  • อัษฎางค์ ปาณิกบุตร
 • หน้าที่ของโพลนะครับ คือสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน โพลก็บอกแล้วว่าเป็น Public Opinion เราก็ต้องการจะทราบว่าประชาชนคิดอย่างไร แล้วถามว่าผู้มีอำนาจรัฐไม่ต้องฟังเสียงประชาชนหรือ ถูกไหมครับ โทษนะครับ พระเจ้าอยู่หัว ท่านครองราช 2 ปีแรก ท่านตรัสกับคณะองคมนตรีในหนังสือของคณะองคมนตรีเล่มสีทองๆ ในนั้นบอกว่า ฉันครองราช 2 ปีแรก ฉันไม่มีผลงานเพราะฉันไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรแน่ พระเจ้าอยู่หัวท่านตั้งนิด้ามาด้วยพระองค์เองเลยนะ แล้วก็เป็นคนไปหาฟันดิ้ง หาเงิน มาตั้งนิด้า ไปขอผู้เชี่ยวชาญ เพราะท่านวางรากฐานว่าต้องการจะให้นิด้าเป็นคลังปัญญาของประเทศ ในการเปลี่ยนแปลงสังคมพัฒนาประเทศ ต้องใช้ข้อมูล ต้องใช้สถิติ คณะสถิติประยุกต์ เป็นคณะเดียวในนิด้าที่พระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งด้วยพระองค์เอง ทรงมีพระราชดำริว่าจะต้องมีการเรียนการสอนสถิติต้องไปปรับปรุงสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพราะฉะนั้นความเห็นของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แล้วหน้าที่ของโพล ก็คือทำหน้าที่ในการสะท้อนความคิดเห็นประชาชน ขนาดพระเจ้อยู่หัวยังฟังเสียงประชาชนแล้วนักการเมืองเป็นใคร ผู้มีอำนาจรัฐเป็นใครไม่ฟังเสียงประชาชน ผมก็ขอพูดตรงๆอย่างนี้
  • อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
 • เรามาร่วมกันพัฒนาชาติ ถ้าเป็นคนดี ไม่ต้องกลัวที่จะทำความ