ขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ

คำพูดแก้ไข

  • ผมเห็นว่ามันมีลักษณะของการประจานนะฮะ ที่เราดูเนี่ย การประจานความผิดของบุคคลอื่น ดูแคลน กดบุคคลอื่นให้ต่ำลง ซึ่งอันเนี๊ยะ ในทางการวินิจฉัยแล้ว เรามองถึงการขาดความคาราวะต่อพระสงฆ์ อันเป็นผู้สืบทอดศาสนา