ปี ค.ศ. 2004 คนจริงเผาแค้น หรือ Man on Fire

ครีซี่ (Creasy)

แก้ไข
  • การล้างแค้นจะอร่อยที่สุดต้องเซิร์ฟตอนเย็นยะเยือก (Revenge is a meal best served cold.)
  • รับรองว่าตายไปตกนรกไม่เหงาแน่นอน (Okay, my friend. It's off to the next life for you. I guarantee you, you won't be lonely.)
  • คิดถึงได้ แต่อย่ารอ (miss don't wait)
  • ไม่มีคำว่า "แกร่ง" หรือ "ไม่แกร่ง" มีแต่คำว่า "ฝึก" หรือ "ไม่ฝึก"