คำคมแก้ไข

  การที่จะเข้าใจกฎพัฒนาการของสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น เราจะต้องเข้าใจความขัดแย้งของมันและมันให้ผลที่แน่นอนอย่างไร  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ