คริสตี้ เคนนี่

การกล่าวถึงแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแก้ไข

  • หัวใจของฉันอยู่กับคนไทยทุกคนเนื่องด้วยการเสด็จสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9 ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้[1]

อ้างอิงแก้ไข