ครูหรืออาจารย์ คือผู้ที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน

คำคม

แก้ไข
  • ครูนั้นส่งผลกระทบอย่างชั่วนิรันดร์ เขาไม่สามารถบอกได้ว่าอิทธิพลของเขาหยุดอยู่ที่ใด
    • เฮนรี แอดัมส์, The Education of Henry Adams, Ch. 20, "Failure".
  • ผู้ใดที่กล้าสอนต้องไม่หยุดที่จะเรียน
    • จอห์น คอตตอน เดนา In 1912 Dana, a Newark, New Jersey, librarian, was asked to supply a Latin quotation suitable for inscription on a new building at Newark State College (now Kean College of New Jersey), Union, New Jersey. Unable to find an appropriate quotation, Dana composed what became the college motto. The New York Times Book Review, March 5, 1967, p. 55.
  • ศัพท์เฉพาะที่หนวกหูที่สุดในโรงเรียนคืออะไร
    • จอห์น พอมเฟรต, Reason (1700), line 57.
  • ครูเป็นผู้ส่งเสริม ให้เด็กพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ