คติแง่คิด ปรัชญาชีวิตแก้ไข

  ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขอทำประโยชน์ให้มากที่สุดที่จะทำได้ และเน้นในการถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้รับการสืบทอดต่อไป โดยที่ไม่ขาดสาย และให้อนุชนได้รู้จักการแสดงดนตรีของภาคใต้ อย่างแท้จริง

 
นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พุทธศักราช ๒๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ