คำคมแก้ไข

  มนุษย์ดำรงชีพอยู่ได้ในสังคมด้วยการเข้าร่วมกระบวนการผลิตทางสังคม ในขณะที่สัตว์ทั่ว ๆ ไป ไม่สามารถกระทำได้  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ