คาร์ล ปอปเปอร์

คำคมแก้ไข

  • การยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนับว่าเป็นทัศนะที่บกพร่องทั้งด้านประสบการณ์และด้านเหตุผล อย่างน้อยที่สุดเราจะต้องไม่รับเอาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาใช้ โดยไม่คำนึงทางเลือกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ