คุยเรื่องวิกิคำคม:อะไรที่ไม่ใช่วิกิคำคม

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนา วิกิคำคม:อะไรที่ไม่ใช่วิกิคำคม

รับรองนโยบายแก้ไข

ขอเชิญผู้ใช้ทุกท่านรวมพิจารณาและรับรองฉบับร่างเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ใช่วิกิคำคมซึ่งมีต้นแบบจากวิกิคำคมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการคุณภาพเนื้อหาของบทความในวิกิคำคมต่อไปครับ --Geonuch (คุย) 13:00, 4 กันยายน 2562 (+07)

ขอประกาศใช้เป็นนโยบายเลยนะครับ --Geonuch (คุย) 13:07, 21 กันยายน 2562 (+07)
กลับไปที่หน้าโครงการ "อะไรที่ไม่ใช่วิกิคำคม"