จงรัก วัชรินทร์รัตน์

คำพูด แก้ไข

  • ในส่วนของสภา มก. นั้น ขณะนี้มีกรรมการสภาฯ แสดงความกังวลในเรื่องดังกล่าว ประมาณ 1-2 คนเท่านั้น แต่ก็ยังรอฟังผลการตัดสินใจของ ป.ป.ช.ก่อน ซึ่งตนก็หวังว่า กรรมการสภา มก. จะไม่มีใครตัดสินใจที่จะแสดงความจำนงขอลาออก