จอน อึ๊งภากรณ์

คำพูดแก้ไข

  • "ผมไม่อยากให้สังคมไทยเอาพ่อผมไปบูชา ยกย่อง สรรเสริญ เพราะนั่นเป็นการทำลายคุณพ่อ บิดเบือนคุณพ่อ หากินจากชื่อคุณพ่อ ผมอยากให้สังคมเอาคุณพ่อผมมาศึกษา เรียนรู้ วิพากษ์วิจารณ์ ถกเถียง นั่นทำให้คุณพ่อผมยังมีชีวิตอยู่ยั่งยืน เป็นคนในสามมิติ ไม่ใช่สองมิติ"

อ้างอิงแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ