จอร์จ ออร์เวลล์

จอร์จ ออร์เวล (25 มิถุนายน ค.ศ. 1903– 21 มกราคม ค.ศ. 1950) นักเขียนชาวอังกฤษ

คำคมแก้ไข

 
ALL ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS.
สัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกัน แต่สัตว์บางตัวมีความเท่าเทียมมากกว่า
 
แอนนิมอล ฟาร์ม (Animal Farm)
 
WAR IS PEACE FREEDOM IS SLAVERY IGNORANCE IS STRENGTH.
สงครามคือสันติ เสรีภาพคือข้าทาส ความขลาดคือพลัง
.
BIG BROTHER IS WATCHING YOU
บิ๊ก บราเทอร์ เฝ้ามองท่านอยู่
 
1984 (Nineteen Eighty-Four)