จอห์น มิลตัน

จอห์น มิลตัน (อังกฤษ: John Milton, 9 ธันวาคม พ.ศ. 2151 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2214) เป็นกวีชาวอังกฤษ

John Milton.jpg

คำคมแก้ไข

  จิตใจอยู่ในพื้นที่ของมัน และมันสามารถทำให้พื้นที่ของมันเป็นสวรรค์แห่งนรก หรือนรกแห่งสวรรค์ก็ได้