จอห์น สวอมเลย์

คำคมแก้ไข

  ตามธรรมดาการปฏิวัติเริ่มขึ้น เมื่อประชาชนฝันถึงสิ่งทีดีกว่าที่เขามีอยู่ในปัจจุบัน  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ