จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์

จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (อังกฤษ: John Maynard Keynes) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษ เกิดที่ เคมบริดจ์, ประเทศอังกฤษ, สหราชอาณาจักร ผู้เสนอแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian Economics) แนวความคิดทางเศรษศาสตร์ของเคนส์มีอิทธิพลต่อทฤษฎีเศรษศาสตร์มหภาคสมัยใหม่เป็นอย่างมาก รวมไปถึงนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลนำมาใช้ในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ เริ่มแรกเคนส์ศึกษาเรื่องสาเหตุของวัฏจักรธุรกิจ (อังกฤษ: business cycles) และเรียกร้องให้มีการใช้นโยบายทางการคลังและการเงินเพื่อผ่อนคลายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและตกต่ำ เคนส์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบิดาของเศรษฐศาสตร์มหภาคยุคใหม่และนับได้ว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดของศตวรรษที่ยี่สิบ

John Maynard Keynes.jpg

เคนส์ได้ทำงานที่หนังสือ อีโคโนมิคจอร์นัล เป็นที่แรก และได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์หลายฉบับ เช่น ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจ้างงาน, ดอกเบี้ย และเงินตรา (The General Theory of Employment, Interest and Money)

คำคมแก้ไข

  ในระยะยาว พวกเราก็ตายกันหมดแล้ว  
In the long run, we are all dead
  ผมคิดว่าระบบทุนนิยม หากมีการจัดการอย่างชาญฉลาดแล้ว น่าจะเป็นระบบที่สามารถทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าระบบอื่น ๆ เท่าที่มีอยู่ขณะนี้ แต่ในการบรรลุจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจดังกล่าวโดยตัวของมันเองแล้ว กลับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากในหลาย ๆ ทาง  
I think that captitalism, wisely managed, can probably he mad more efficient for attaining economic ends than any alternative system yet insight, but that in itself it is in many ways extremely objectionable.