จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์

จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (ป็นนักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษ เกิดที่ เคมบริดจ์, ประเทศอังกฤษ, สหราชอาณาจักร ผู้เสนอแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian Economics)

John Maynard Keynes.jpg

คำคมแก้ไข

  ในระยะยาว พวกเราก็ตายกันหมดแล้ว  
In the long run, we are all dead
  ผมคิดว่าระบบทุนนิยม หากมีการจัดการอย่างชาญฉลาดแล้ว น่าจะเป็นระบบที่สามารถทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าระบบอื่น ๆ เท่าที่มีอยู่ขณะนี้ แต่ในการบรรลุจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจดังกล่าวโดยตัวของมันเองแล้ว กลับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากในหลาย ๆ ทาง  
I think that captitalism, wisely managed, can probably he mad more efficient for attaining economic ends than any alternative system yet insight, but that in itself it is in many ways extremely objectionable.