จอห์น เฮนรี นิวแมน

J-h-newman.jpg

คำคมแก้ไข

อย่ากลัวว่า ชีวิตของท่านจะพบจุดจบ
จงกลัวว่า ชีวิตของท่านจะไม่มีโอกาสเริ่มต้น
Fear not that
thy life shall come to an end,
But rather fear
it shall never have a beginning