จักรพล ผลละออ

คำพูดแก้ไข

  • "การออกมาเคลื่อนไหวเราต้องแบกรับความเสี่ยง ตั้งแต่เรื่องการเรียน เพราะว่าออกมาทำกิจกรรม รวมถึงความเสี่ยงในทางการเมืองที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกจับเมื่อไหร่ เราจะถูกคุกคามเมื่อไหร่ แต่ว่าในจุดนี้ถ้าเกิดเราไม่ออกมานี่ ถ้ามันไม่มีคนที่แสดงตัวออกมา เป็นอิฐก้อนแรก กำแพงก็สร้างไม่เสร็จ"