จัตุรนต์ คชสีห์

คำคมแก้ไข

  หลักการของร่างรัฐธรรมนูญก็คือ ถือประโยชน์และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก อำนาจเป็นของประชาชน ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค

หลักการคือประชาชนมอบหมายให้ผู้แทนราษฎร มาทำหน้าที่แทนมาตรการการยึดอำนาจคือ การไม่เคารพความเห็นของประชาชน ไม่ควรมีเกิดขึ้นอีก

 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ