จาง จ๊ากส์ รุสโซ

คำคมแก้ไข

  คนเราเมื่อถูกอำนาจบังคับให้เชื่อฟัง การเชื่อฟังนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ