คำคมแก้ไข

  รัฐคือการปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ