จิตตนาถ ลิ้มทองกุล

คำพูดแก้ไข

  • อภิสิทธิ์กลับมาเป็นรัฐบาลอีกจะมีประโยชน์อะไร ประชาชนโดนทอดทิ้ง ข้าวของยิ่งแพง คอร์รัปชั่นหนักกว่าสมัยทักษิณ