จิมเบิร์ต คีธ เชสเดอร์ตัน

จิมเบิร์ต คีธ เชสเดอร์ตัน (อังกฤษ: Gilbert Keith Chesterton) เป็นนักเขียนชาวอังกฤษ

ปรัชญา แก้ไข

  จงถนอมนาทีให้ดี แล้วชั่วโมงจะถนอมมันเอง