จีระ หงส์ลดารมภ์

คำคมแก้ไข

  ขบวนการแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ