จี. เอ็ม ฟอร์สเตอร์

คำคมแก้ไข

  ข้อดีของประชาธิปไตยมี 2 ข้อ คือ

หนึ่ง ประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

สอง ประชาธิปไตยยอมให้มีการวิพากษ์วิจารณ์

 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ