จุติ ไกรฤกษ์

คำพูดแก้ไข

  • ถ้ามองดูส.ส.ในสภา จะเห็นว่าทุกคนมีรากเหง่ามาจากพรรคประชาธิปัตย์ เพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นสภาบันผลิตคนเก่งๆออกมาให้รัฐบาลเอาไปใช้ ซึ่งรัฐบาลน่าจะขอบคุณประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำ ที่สร้างคนให้ใช้

อ้างอิงแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ