คำคมแก้ไข

  หากขาดความช่วยเหลือจากชาวนาและกรรมกรวงการปัญญาชนก็ไม่มีพลังอันแท้จริง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ