จูเลียส เค. ไนเยียเร

คำคมแก้ไข

ประชาธิปไตยแก้ไข

  ประชาธิปไตยทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในสังคมที่ไร้ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจหรือไร้ความเสมอภาคทางสังคม เป็นประชาธิปไตยที่ไร้ความสมบูรณ์ที่สุด และเป็นการหลอกลวงอย่างเลวที่สุด  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข