ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ

คติแง่คิด ปรัชญาชีวิตแก้ไข

  เป็นความฝันอันสูงสุดที่จะเป็นนักประพันธ์ แต่มันจะเป็นไปได้อย่างไร มันเป็นความฝันอันสูงส่งเหลือเกิน ผมให้เกียรติคำว่า นักประพันธ์มานานแล้ว ผมมีความรู้สึกว่าการที่ใครสักคนจะเป็นนักประพันธ์ได้ มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ มันเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกิน เรื่องซึ่งมีเกียรติมาก ผมถือว่ามีเกียรติสูง[1]  
ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2550

อ้างอิงแก้ไข

  1. 123 ชีวิต ปรัญชา ศิลปินแห่งชาติ. 2559: 24