คำพูดแก้ไข

  • ดีใส่ตัวชั่วให้คนอื่น สันดานประชาธิปัตย์