ชัยณรงค์ ธีรการุณวงศ์

คำพูดแก้ไข

  • พลังของคุณ คือ ทางออกของประเทศไทย
  • "ประเทศไทยต้องเดินหน้า"

อ้างอิงแก้ไข