ชัยนนท์ จันทร์เต็ม

คำพูดแก้ไข

  • "อิมเมจพูดไรผิด งง ทำไมต้องไปด่าเค้า เราด่าสิ่งห่วยๆ ของประเทศเราไม่ได้หรอ หื้ม ไม่เคยด่าแท็กซี่ ด่ารฟฟ. ด่ารถเมล์ กันหรอ"

อ้างอิงแก้ไข