ชัยประกาศ นารายณ์

คำคมแก้ไข

  สรรโวทัยมีแนวทางการเมืองของมันเอง แต่เป็นการเมืองซึ่งมีคุณลักษณะผิดแผกออกไป

มันเป็นการเมืองของประชาชน (โลกนิติ)

มิใช่การเมืองของพรรคหรืออำนาจ (ราชนิติ)

 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ