ชาร์ลส์ เดอ โกลล์

คำพูดแก้ไข

  ประชาชนนั้น บรรทัดฐานขั้นต่ำที่สุด จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ หากไม่มีกฎหมาย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ