ชาลี อินทรวิจิตร

คติแง่คิด ปรัชญาชีวิตแก้ไข

  ขนบธรรมเนียมความเป็นไทย ต้องอยู่ในหัวใจของเรา[1]

 
ชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง - ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช 2536

อ้างอิงแก้ไข

  • 123 ชีวิต ปรัญชา ศิลปินแห่งชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ ISBN 9786765432832.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ
  1. 123 ชีวิต ปรัญชา ศิลปินแห่งชาติ. 2559:31