ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ

คำพูดแก้ไข

  • ผมไม่เคยสงสัยในยุทธศาสตร์ของขบวนการประชาธิปไตย แต่ผมสงสัยในยุทธวิธีอะ ยิ่งสู้ยิ่งเสียขบวน ยุทธศาสตร์ : ประชาธิปไตยเสรี ยุทธวิธี : สร้างศัตรูทั่วทิศ ทำลายมิตรถ้วนหน้า

อ้างอิงแก้ไข