ชุมสาย ศรียาภัย

คำคมแก้ไข

  • ข่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่ อย่างไร โดยขอให้รัฐบาล หรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเร่งทำการตรวจสอบความจริงเพราะ พล.อ.ประวิตรฯ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับสูงของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา สว. ซึ่งเป็นที่สนใจ ของคนในสังคม หากไม่เป็นความจริงจะได้ชี้แจงให้สังคมทราบ และ หากเป็นความจริงย่อมเป็นความเสียหายของ รัฐบาลและประชาชน เพราะทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อาจได้มาโดยไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ จึงสงสัยว่าถ้าข่าวนี้เป็นความจริง ทรัพย์สินจำนวนมหาศาลที่เพิ่มขึ้นของพลเอกประวิตรฯ อาจจะต้องมีคำอธิบายให้สังคมทราบซึ่งหากเป็นเรื่องเท็จ พลเอกประวิตรฯ อาจจะได้รับความเสียหาย แต่ถ้าเป็นเรื่องจริง แปลว่ารัฐบาล พลเอกประยุทธ์ ก็มีความน่าสงสัยในการบริหารงาน จึงขอให้ทำความกระจ่างในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อสังคมจะได้สิ้นสงสัยในข่าวดังกล่าว

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ