ชูชาติ ศรีแสง

คำพูดแก้ไข

  • เหตุปัจจัยที่ทำให้นายธนาธรเป็นคนเช่นนี้คงเป็นเพราะบรรพบุรุษของนายธนาธรไม่ใช่คนไทยแท้ๆ แต่โบราณนั่นเอง[1]
  • พรรคการเมืองต้องมีนักกฎหมายที่ศึกษารัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รู้อย่างถ่องแท้ มิใช่ขาดความละเอียดรอบคอบ เมื่อพลาดพลั้งแล้วออกมาโวยวายว่าถูกกลั่นแกล้ง[2]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข