ชูชาติ แก้วนอก

คำพูดแก้ไข

  • เบื้องต้นตนจะร่วมกับทุกภาคส่วนดูแลในเรื่องความเป็นอยู่เพื่อเป็นหลักประกันว่า เด็กจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนทางด้านการศึกษาเราให้โอกาสเต็มที่อยู่แล้ว รู้ว่าน้องหนึ่งเป็นเด็กเรียนเก่งผลการเรียนดี  ร.ร.เรามีระบบดูแลช่วยเหลือ น.ร.อยู่แล้ว  เข้าใจว่า คุณครูก็มาดูแลตลอด แต่ในช่วงนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลทุกภาคส่วน ตนจะพยายามทุกก็วิถีทางให้เค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่เค้าต้องการ[1]

อ้างอิงแก้ไข