ช่วง มูลพินิจ

คติแง่คิด ปรัชญาชีวิตแก้ไข

  ศิลปินคือกรรมกรทางปัญญา จิตกรคือกรรมกรผู้สร้างงานจิตรกรรม จิตรกรใช้เวลาสร้างภาพจิตรกรรม ไม่มีเวลาสร้างภาพให้ตัวเอง รักงานศิลปะ จงเรียนศิลปะอย่าเลียนศิลปิน[1]

 
ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2556

อ้างอิงแก้ไข

  • 123 ชีวิต ปรัญชา ศิลปินแห่งชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ ISBN 9786765432832.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ
  1. 123 ชีวิต ปรัญชา ศิลปินแห่งชาติ. 2559: 32