ซาแมนธา พาวเวอร์

ซาแมนธา พาวเวอร์ (เกิด: 21 กันยายน ค.ศ. 1970) เป็นนักข่าว นักเขียน นักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายไอริช และเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติในสมัยรัฐบาลโอบามา

ข้อบกพร่องของนโยบายต่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนานอีกประการหนึ่งคือระดับของผลประโยชน์พิเศษที่กำหนดวิธีการกำหนดและติดตาม "ผลประโยชน์ของชาติ" โดยรวม

คำพูด

แก้ไข
  • ข้อบกพร่องของนโยบายต่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนานอีกประการหนึ่งคือระดับของผลประโยชน์พิเศษที่กำหนดวิธีการกำหนดและติดตาม "ผลประโยชน์ของชาติ" โดยรวม.... ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอเมริกากับอิสราเอลมักทำให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศเลื่อนการประเมินความมั่นคงของอิสราเอลออกไป และเลียนแบบยุทธวิธีของอิสราเอล ซึ่งเมื่อสงครามในเลบานอนแสดงให้เห็นเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว อาจกลายเป็นการต่อต้านได้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้ไข