ซิกมันต์ ฟรอยด์

คำคมแก้ไข

  พลังเศรษฐกิจเท่านั้นที่จะเป็นพลังเดียว ที่จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ